Usnesení PS č. 697

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení (12. července 2019)
ISP (příhlásit)