Usnesení PS č. 651

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení (5. června 2019)

Související sněmovní tisky

483 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů
ISP (příhlásit)