Usnesení PS č. 551

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 96/ - druhé čtení (7. března 2019)

Související sněmovní tisky

96 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy
ISP (příhlásit)