Usnesení PS č. 510

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení (13. února 2019)

Související sněmovní tisky

215 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
ISP (příhlásit)