Usnesení PS č. 503

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení (13. února 2019)

Související sněmovní tisky

122 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
ISP (příhlásit)