Usnesení PS č. 501

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení (13. února 2019)

Související sněmovní tisky

107 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách
ISP (příhlásit)