Usnesení PS č. 499

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení (13. února 2019)

Související sněmovní tisky

261 Novela z. o finanční kontrole
ISP (příhlásit)