Usnesení PS č. 383

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. listopadu 2018)
ISP (příhlásit)