Usnesení PS č. 337

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení (20. září 2018)

Usnesení bylo revokováno usnesením č. 338 z 20. září 2018.

Související sněmovní tisky

263 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ISP (příhlásit)