Usnesení PS č. 264

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení (12. června 2018)

Související sněmovní tisky

53 Sml.mezi ČR a vl.Rep.Kazachstán o spol.v boji proti tr.činn.
ISP (příhlásit)