Usnesení PS č. 213

k vládnímu návrhu zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení (20. dubna 2018)
ISP (příhlásit)