Usnesení PS č. 1612

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - třetí čtení (14. dubna 2021)

Související sněmovní tisky

780 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
ISP (příhlásit)