Usnesení PS č. 1406

k návrhu poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 794/ - třetí čtení (4. prosince 2020)

Související sněmovní tisky

794 Novela z. o Hasičském záchranném sboru ČR
ISP (příhlásit)