Usnesení PS č. 1308

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 692/ - druhé čtení (22. října 2020)

Související sněmovní tisky

692 Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE)
ISP (příhlásit)