Usnesení PS č. 1250

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. září 2020)

Související sněmovní tisky

881 Vl.n.z.o opařeních ke zmír.dopadů epid.v pracovněpr.vzt.
ISP (příhlásit)