Usnesení PS č. 1186

k návrhu poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení (18. června 2020)

Související sněmovní tisky

681 Novela z. o vodách (vodní zákon)
ISP (příhlásit)