Sněmovní tisk 80/0
Novela z. o daních z příjmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t008000.pdf (Dokument PDF, 267 KB)t008000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0080a0.pdf (Dokument PDF, 202 KB)t0080a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

9. února 2018 v 12:09
ISP (příhlásit)