Usnesení PS č. 980

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení (26. listopadu 2015)

Související sněmovní tisky

492 Sml. mezi ČR a Spolkovou rep. Německo o policejní spolupráci
ISP (příhlásit)