Usnesení PS č. 970

k informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO „Active Fence“ v Turecké republice /sněmovní tisk 544/ (26. listopadu 2015)

Související sněmovní tisky

544 Informace o půs. spoj. modulu v operaci NATO v Turecku
ISP (příhlásit)