Usnesení PS č. 862

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů /sněmovní tisk 537/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (15. září 2015)

Související sněmovní tisky

537 Vl.n.z.o změně zák. v souv. s přij. zák. o ozdrav. postupech
ISP (příhlásit)