Usnesení PS č. 810

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení (8. července 2015)

Související sněmovní tisky

352 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou
ISP (příhlásit)