Usnesení PS č. 796

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 368/ - třetí čtení (19. června 2015)

Související sněmovní tisky

368 Novela z. o přestupcích
ISP (příhlásit)