Usnesení PS č. 774

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) /sněmovní tisk 457/ - druhé čtení (27. května 2015)

Související sněmovní tisky

457 Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisťování
ISP (příhlásit)