Usnesení PS č. 677

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení (2. dubna 2015)

Související sněmovní tisky

345 Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům
ISP (příhlásit)