Usnesení PS č. 630

k návrhu poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení (11. února 2015)

Související sněmovní tisky

146 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.
ISP (příhlásit)