Usnesení PS č. 598

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení (22. ledna 2015)

Související sněmovní tisky

142 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě
ISP (příhlásit)