Usnesení PS č. 565

k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014 /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení (11. prosince 2014)

Související sněmovní tisky

311 Doh.mezi ČR a USA o dodržování daň.předp.v mezinárod.měřítku
ISP (příhlásit)