Usnesení PS č. 514

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení (7. listopadu 2014)

Související sněmovní tisky

306 Vl.n.z. o změnách zák. v souv. s účinn.rekodifik.soukr.práva
ISP (příhlásit)