Usnesení PS č. 48

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013)

Související sněmovní tisky

31 Novela z. o archivnictví a spisové službě
ISP (příhlásit)