Usnesení PS č. 419

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/ - třetí čtení (24. září 2014)

Související sněmovní tisky

252 Novela z. o daních z příjmů
ISP (příhlásit)