Usnesení PS č. 411

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení (19. září 2014)

Související sněmovní tisky

288 Novela z. - školský zákon
ISP (příhlásit)