Usnesení PS č. 291

k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ - druhé čtení (11. června 2014)

Související sněmovní tisky

121 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
ISP (příhlásit)