Usnesení PS č. 290

k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení (11. června 2014)

Související sněmovní tisky

109 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech
ISP (příhlásit)