Usnesení PS č. 199

k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 95/ (26. března 2014)

Související sněmovní tisky

95 Inf.o voj.cv. AČR se zahr.partnery v roce 2014
ISP (příhlásit)