Usnesení PS č. 181

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013 /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

111 Prot. mezi ČR a vl. Singapur. rep.o zamez. dvoj. zdanění
ISP (příhlásit)