Usnesení PS č. 1807

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení (7. září 2017)

Související sněmovní tisky

1048 Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy
ISP (příhlásit)