Usnesení PS č. 1788

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1014/ - třetí čtení (14. července 2017)

Související sněmovní tisky

1014 Novela z. - živnostenský zákon
ISP (příhlásit)