Usnesení PS č. 1728

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách /sněmovní tisk 1035/ - prvé čtení (29. června 2017)

Související sněmovní tisky

1035 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách
ISP (příhlásit)