Usnesení PS č. 1727

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách /sněmovní tisk 1031/ - prvé čtení (29. června 2017)

Související sněmovní tisky

1031 Doh.mezi ČR a vl. Republiky Tádžikistán o leteckých službách
ISP (příhlásit)