Usnesení PS č. 1702

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 1093/ - prvé čtení (8. června 2017)

Související sněmovní tisky

1093 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
ISP (příhlásit)