Usnesení PS č. 170

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

121 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
ISP (příhlásit)