Usnesení PS č. 1622

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 /sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení (6. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

1044 Doh. o polit. dialogu mezi státy EU a Kubánskou rep.
ISP (příhlásit)