Usnesení PS č. 1486

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 753/ - třetí čtení (9. prosince 2016)

Související sněmovní tisky

753 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)