Usnesení PS č. 1390

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (19. října 2016)

Související sněmovní tisky

886 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)