Usnesení PS č. 1363

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 894/ - prvé čtení (15. září 2016)

Související sněmovní tisky

894 Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
ISP (příhlásit)