Usnesení PS č. 1361

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé /sněmovní tisk 656/ - druhé čtení (15. září 2016)

Související sněmovní tisky

656 Prozatímní doh.o hosp.partner.mezi ES a sml.str.střed.Afrika
ISP (příhlásit)