Usnesení PS č. 1332

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení (8. září 2016)

Související sněmovní tisky

895 Prot.o změnách v Doh. o zřízení Mezinárodní investiční banky
ISP (příhlásit)