Usnesení PS č. 1313

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 752/ - třetí čtení (7. září 2016)

Související sněmovní tisky

752 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.
ISP (příhlásit)