Usnesení PS č. 1261

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení (3. června 2016)

Související sněmovní tisky

801 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
ISP (příhlásit)