Usnesení PS č. 1241

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení (27. května 2016)

Související sněmovní tisky

574 Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí
ISP (příhlásit)